iPhone uygulamamız yayında!

Android uygulamamız yayında!

Araçlar sayfası yayında! Yardımcılar, şifreleyiciler, çeviriciler ve web siteniz için ücretsiz araçlar!

Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?

Türkçe Heceleyici'yi denediniz mi?

Türkçe Karakter Temizleyici'yi denediniz mi?

Bizi Twitter'dan takip edin

boşalmaca

boşalmaca

Fr. Apocrisie

Tıp Terimleri Kılavuzu

boşalmak

boşalmak

(nsz) 1. Boş duruma gelmek, içinde bir şey kalmamak, inhilal etmek: “Sınıf tamamen boşaldığında çıtı pıtı kadınla öğretmenin de onlarla birlikte gitmiş olduklarını fark etti.” -E. Şafak. 2. Dışarıya akmak, dökülmek. 3. Gevşemek, açılmak: “Sicim gitgide boşalıyor, gemi hafif yana yatarak pupa gidiyordu.” -S. F. Abasıyanık. 4. mec. Derdini, sıkıntısını birine anlatarak ferahlamak, deşarj olmak: “Derdimle öyle dolmuş ki boşalmadan evine gidemeyecek.” -Y. Z. Ortaç. 5. Hayvan, bağından kurtulmak. 6. Doyuma ulaşmak.

Güncel Türkçe Sözlük

boşalmalı boru lamba

boşalmalı boru lamba

İng. tubular discharge lamp

Düz ya da yay boru biçiminde boşalmalı lamba.

Aydınlatma Terimleri Sözlüğü

 1973

boşalmalı lamba

boşalmalı lamba

İng. discharge lamp

Bir gaz, bir metal buharı ya da birçok gaz ya da buharların bir karışımı içinde elektrik boşalması ile ışık üreten lamba.

Aydınlatma Terimleri Sözlüğü

 1973

boşalmış paries ungulae

boşalmış paries ungulae

İng. onychomycos

Karıncalık.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

boşaltabilme

boşaltabilme

a. Boşaltabilmek işi.

Güncel Türkçe Sözlük

boşaltabilmek

boşaltabilmek

(-i, -den) Boşaltma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Güncel Türkçe Sözlük

boşaltaç, -cı

boşaltaç, -cı

a. fiz. Bir kabın içindeki havayı boşaltmaya yarayan araç, hava boşaltma makinesi, boşluk tulumbası.

Güncel Türkçe Sözlük

"boşaltaç, -cı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

boşaltan

boşaltan

Fr. excitateur

(fizik)

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

 1963

boşaltı

boşaltı

a. 1. Boşaltım. 2. Vücuttan atılan dışkı, balgam, idrar vb. atıkların genel adı.

Güncel Türkçe Sözlük

"boşaltı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

boşaltı aygıtı

boşaltı aygıtı

bk. boşaltım aygıtı.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

 1963

boşaltı bezi

boşaltı bezi

İng. excretory gland

1. Bazı nematodların vücut boşluğunu drene etmek için sahip oldukları çift bezler ve lateral kordlar içerisindeki kanallar biçimindeki H hücre sistemi. 2. Krustaselerde antenlerin kökünde ve/veya bacağın ilk segmentlerinde bulunan benzer boşaltı sistemleri.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

boşaltıcı

boşaltıcı

a. Foseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine, vidanjör.

Güncel Türkçe Sözlük

"boşaltıcı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

boşaltık

boşaltık

Fr. Spoliatem

Tıp Terimleri Kılavuzu

boşaltılabilme

boşaltılabilme

a. Boşaltılabilmek işi.

Güncel Türkçe Sözlük

boşaltılabilmek

boşaltılabilmek

(nsz) Boşaltılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Güncel Türkçe Sözlük

boşaltılış

boşaltılış

a. Boşaltılma işi.

Güncel Türkçe Sözlük

boşaltılıverme

boşaltılıverme

a. Boşaltılıvermek işi.

Güncel Türkçe Sözlük

boşaltılıvermek

boşaltılıvermek

(nsz) (boşaltılı'vermek) Çabucak boşaltılmak.

Güncel Türkçe Sözlük

boşaltılma

boşaltılma

a. Boşaltılmak işi veya durumu.

Güncel Türkçe Sözlük

boşaltılmak

boşaltılmak

(nsz) Boşaltma işine konu olmak: “Arabalar boşaltılıp içindekiler eve taşındı tek tek.” -T. Dursun K.

Güncel Türkçe Sözlük

boşaltım

boşaltım

a. 1. Boşaltma işi. 2. Sistemlerin çalışabilmesi için sürekli olarak gereken boşaltma işlemleri. 3. biy. Sindirimden sonra bağırsaklarda kalan posanın, idrar torbasındaki idrarın ve ter, tükürük, sümük vb. salgıların vücuttan dışarı atılması, ifrağ.

Güncel Türkçe Sözlük

"boşaltım" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

boşaltım aygıtı, boşaltı aygıtı

boşaltım aygıtı, boşaltı aygıtı

Osm. cihaz-ı müfriğ

(biyoloji, zooloji)

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

 1963

boşaltım kanalı

boşaltım kanalı

İng. excretory canal, excretory duct

1. Boşaltım maddelerini dışarı taşıyan kanal. 2. Herhangi bir bezin salgısını taşıyan kanal. Ekskresyon kanalı.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

 1998

"boşaltım kanalı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

boşaltım organı

boşaltım organı

a. tıp Vücuttan dışarı atılması gereken maddeleri toplayıp boşaltan organ.

Güncel Türkçe Sözlük

"boşaltım organı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

boşaltım organları

boşaltım organları

İng. organa urinaria

anat. İdrarı kandan süzen böbrekler, idrarı böbreklerden mesaneye ileten sidik kanalları, idrarı depolayan sidik torbası ve idrarı alarak sidik torbasından dışarı atan sidik borusundan ibaret olan organlar, organa urinaria.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

boşaltım sistemi

boşaltım sistemi

İng. excretory system

Organizmada boşaltım görevi yapmak üzere bir araya gelmiş organlar topluluğu. Ekskresyon sistemi.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

 1998

"boşaltım sistemi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

boşaltım ve üreme sistemi

boşaltım ve üreme sistemi

İng. systema urogenitale

anat. Sidik ve üreme organlarından oluşan sistem, sistema urogenitale.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

boşaltımcıl

boşaltımcıl

Fr. Spoliatif

Tıp Terimleri Kılavuzu

boşaltış

boşaltış

a. Boşaltma işi.

Güncel Türkçe Sözlük