iPhone uygulamamız yayında!

Android uygulamamız yayında!

Araçlar sayfası yayında! Yardımcılar, şifreleyiciler, çeviriciler ve web siteniz için ücretsiz araçlar!

Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?

Türkçe Heceleyici'yi denediniz mi?

Türkçe Karakter Temizleyici'yi denediniz mi?

Bizi Twitter'dan takip edin

düşey

düşey

sf. mat. Yer çekimi doğrultusunda olan, şakuli: Çekül bir düşey doğrultuyu gösterir.

Güncel Türkçe Sözlük

"düşey" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

düşey artıklık denetimi

düşey artıklık denetimi

İng. vertical redundancy check

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

düşey asimtot

düşey asimtot

İng. vertical asymptote

(…)

Matematik Terimleri Sözlüğü

 2000

düşey basınç

düşey basınç

İng. vertical pressure

Madencilik Terimleri Kılavuzu

 1979

düşey birleşme

düşey birleşme

bk. dikey birleşme

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

düşey çap

düşey çap

İng. diameter verticalis

anat. Dikey çap.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

düşey çember

düşey çember

a. Bir yerin düşeyini sınırlayan çember.

Güncel Türkçe Sözlük

düşey çevrinme

düşey çevrinme

İng. vertical pan(ning), pan up, pan down, tilt(ing)

Sinema/TV. Alıcının, yatay ekseni çevresinde aşağı ya da yukarıya doğru çevrinmesi.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

 1981

düşey çizgi

düşey çizgi

33. Yüksekten yere düşen ağır bir cismin çizdiği düşünülen çizgiye, “düşey çizgi” denir. Düşey çizgiyi göstermek için kullanılan alet “çekül” dür. Çekül, uçlarından birinde ağır bir cisim bağlı olan iptir. Şekil:12 Şekil 13 Çekülün bir tarafından tutulur ve ağır cismin bağlı olan tarafı bırakılırsa, bu ağır cisim aşağı doğru çekilir ve bu ağır cismin bağlı olduğu ipin gösterdiği çizgi,düşey çizgidir. İhtar:Düşey, yataya dikeydir.

Geometri

"düşey çizgi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

düşey çizgiler

düşey çizgiler

İng. verticals (lines)

Sinema/TV. Görüntü çerçevesinin yan kenarlarına koşut olan, çerçevelemede nesnelerin, varlıkların yerleştirilmesinde göz önüne alınan varsayımsal doğrular.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

 1981

düşey daire

düşey daire

Osm. daire-i şakulî

(astronomi)

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

 1963

düşey daire çevresi

düşey daire çevresi

Osm. muhit-i daire-i şakulî

(astronomi)

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

 1963

düşey depremyazar

düşey depremyazar

İng. vertical seismograph

Depremin düşey bileşenini yazan araç.

Yerbilim Terimleri Sözlüğü

 1971

düşey devinim

düşey devinim

İng. vertical movement

Daha çok alçak ve yüksek basınç özeklerinde görülen, aşağıdan yukarıya ya da yukardan aşağıya, hemen hemen düşey yönde hava akıntısı.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü

 1980

düşey doğru

düşey doğru

İng. vertical line

Bir yatay doğruya dik olan doğru.

Matematik Terimleri Sözlüğü

 1983

düşey doğrusallık ayarı

düşey doğrusallık ayarı

İng. vertical lock, hold control, frame hold, vertical hold

TV. Almaçtaki resmi oluşturan yatay çizgiler arasındaki uzaklıkların eşit olmasını sağlama.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

 1981

düşey düzlem

düşey düzlem

a. geom. İz düşümü düzlemi.

Güncel Türkçe Sözlük

"düşey düzlem" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

düşey eksen

düşey eksen

İng. ordinate

Bir eksenler dizgesinde düşey boyutu oluşturan ve genellikle bağımlı değişkeni simgeleyen eksen.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

 1981

düşey freze

düşey freze

Osm. şakulî freze

Bıçak taşıyıcı düzeni makine tablasının üzerinde bulunan, değişik biçimli işler yapan ağaçişleri makinesi.

Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü

 1968

düşey istif

düşey istif

Osm. dik istif

Tahta ya da kalasların düşey konumda yan yana getirildiği bir kereste dizme yöntemi.

Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü

 1968

düşey iz

düşey iz

Fr. trace frontale

(matematik)

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

 1963

düşey katman

düşey katman

İng. vertical

Eğikliği 90° olan katman.

Yerbilim Terimleri Sözlüğü

 1971

düşey kaydırma

düşey kaydırma

İng. vertical tracking, vertical travelling (ABD: traveling)

Sinema/TV. Alıcının asansör çeşidinden bir araca yerleştirilerek aşağıya ya da yukarıya doğru yer değiştirmesi sırasında çalıştırılması.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

 1981

düşey kaynaşma

düşey kaynaşma

bk. dikey birleşme

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

düşey kesit

düşey kesit

İng. vertical section

Madencilik Terimleri Kılavuzu

 1979

düşey konaç

düşey konaç

İng. ordinate

Düzlemde Dekart konaç dizgesine göre, bir noktanın Y-eksenine koşut olarak çizilen doğru boyunca X-eksenine olan uzaklığı.

Matematik Terimleri Sözlüğü

 1983

düşey konaç ekseni

düşey konaç ekseni

İng. axis of ordinat es

İki boyutlu dikey konaç dizgesinde düşey eksene verilen ad.

Matematik Terimleri Sözlüğü

 1983

düşey resim

düşey resim

İng. vertical image

Sinema Film üzerinde, filmin enliliğine doğru değil, uzunluğuna doğru yer alan görüntü. Olağan filmlerdeki yatay resmin karşıtı.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

 1981

düşey saptırma

düşey saptırma

İng. vertical deflection, field deflection

TV. Elektron demetinin yukarıdan aşağıya doğru yönelmesini sağlama. Yatay saptırmanın karşıtı.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

 1981

düşey saptırma sarması

düşey saptırma sarması

İng. vertical deflection coil

TV. Alıcı ve almaçlarda elektron demetini dikey olarak saptıran sarma.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

 1981