iPhone uygulamamız yayında!

Android uygulamamız yayında!

Araçlar sayfası yayında! Yardımcılar, şifreleyiciler, çeviriciler ve web siteniz için ücretsiz araçlar!

Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?

Türkçe Heceleyici'yi denediniz mi?

Türkçe Karakter Temizleyici'yi denediniz mi?

Bizi Twitter'dan takip edin

farmakolojik etki zıtlığı

farmakolojik etki zıtlığı

Almaç engellenmesi.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

farmakope

farmakope

Fr. pharmacopoeia

a. İlaç üretiminde kullanılan etkin ve yardımcı maddelerin nitel ve nicel çözümleme yöntemlerinin yer aldığı yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken ulusal ve uluslararası kuralları ve yöntemleri içeren resmî kitap.

Güncel Türkçe Sözlük

"farmakope" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

farmakoterapi

farmakoterapi

İng. pharmacotherapy

Hastalıkların ilaçla tedavisi, uygulamalı farmakoloji.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

farmana

farmana

Kırmızı çuha üzerine sim işlenmiş gelin elbisesi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

farmane

farmane

Kırmızı çuha üzerine sim işlenmiş gelin elbisesi

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

farmason

farmason

Fr. franc-maçon

a. 1. Mason. 2. sf. hlk. Dinsiz, imansız.

Güncel Türkçe Sözlük

"farmason" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

farmasonluk, -ğu

farmasonluk, -ğu

a. Masonluk.

Güncel Türkçe Sözlük

farmasötik

farmasötik

İng. pharmaceutics

Eczacılık.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

farmasötik kimya

farmasötik kimya

İng. pharmeceutical chemistry

İlaç ve benzeri ürünlerin yapımında kullanılan etken maddelerin laboratuvarda ve endüstride sentetik olarak üretimleri, saflaştırılmaları ve yapı analizleri ile diğer tüm özelliklerinin incelendiği bilim dalı.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

farmasötik örnek

farmasötik örnek

İng. pharmaceutic preparation

İlaçların, etkin olmayan belirli yardımcı maddelerle karıştırılarak kolayca uygulanabilen özellikte hazırlanmış özel sunum biçimi

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

farmasyen

farmasyen

Fr.pharmacien

Eczacı, ilaç yapan: § “Tevekkeli eczacılara “farmasyen” dememişler.” -Ahmet Midhat Efendi, Taaffüf, 25.

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

farmaş

farmaş

Yatak ve yorganları denk yapmak için kullanılan hurç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Farmington planı

Farmington planı

İng. farmington plan

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırma kitaplıklarının, aralarında gereçleri alma bakımından işbölümü yapıp, adı geçen gereçleri gerektiğinde birbirlerine ödünç vermelerini öngören plan.

Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

 1974

farnokinon

farnokinon

bk. K vitaminleri

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

 1998

"farnokinon" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

farradak

farradak

Birdenbire, aniden.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Farrell ölçüsü

Farrell ölçüsü

İng. Farrell measure

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü

fars

fars

Fr. farce

a. tiy. Güldürü: “Eser konu bakımından eski farslar gibi bir toplamadır.” -F. İz.

Güncel Türkçe Sözlük

"fars" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

fars tahtası

fars tahtası

Kayık içindeki eğreti döşeme,

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

farsah

farsah

Kene denilen böcek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

farsak

farsak

1. Akılsız, delişmen (kimse). 2. Dağ köylüsü.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

"farsak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

Farsça

Farsça

öz. a. 1. İran devletinin resmî dili, Acemce: “Farsçayı öğrenmediğime dövünür dururum.” -N. Ataç. 2. sf. Bu dille yazılmış olan.

Güncel Türkçe Sözlük

farsi

farsi

Kapı süvelerini oymakta kullanılan bir çeşit rende.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

"farsi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

farsi borucukları

farsi borucukları

İng. farcy pipes

Atlarda ruam hastalığında kalınlaşan deri altı lenf damarları.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

farsi tomurcukları

farsi tomurcukları

İng. farcy buds

Atların ruam hastalığında deride oluşan düğümcükler.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

farş

farş

Çok, pek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

farş etmek

farş etmek

Faş etmek, açığa vurmak

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

farş olmak

farş olmak

Rezil olmak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

farşa

farşa

Terbiyesiz, edepsiz.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

farşak

farşak

Kalın kabuklu üzüm.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

farşi

farşi

Terbiyesiz, edepsiz.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü