iPhone uygulamamız yayında!

Android uygulamamız yayında!

Araçlar sayfası yayında! Yardımcılar, şifreleyiciler, çeviriciler ve web siteniz için ücretsiz araçlar!

Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?

Türkçe Heceleyici'yi denediniz mi?

Türkçe Karakter Temizleyici'yi denediniz mi?

Bizi Twitter'dan takip edin

G aktin

G aktin

bk. aktin

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

 1998

G bantlama tekniği

G bantlama tekniği

İng. G banding

Çeşitli muamelelere tâbi tutulan, sonra Giemsa ile boyanan mitoz kromozomları üzerinde ortaya çıkan ve her kromozoma özgü bantları gösteren teknik.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

 1998

G bantları

G bantları

İng. G bands

Tripsin muamelesi ve Giemsa boyamasıyla elde edilen kromozom bantları.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

 1998

G cetveli

G cetveli

Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren kanunları gösteren, ancak 2006 yılından itibaren üç yıllık bütçe uygulamasına geçilmesi nedeniyle kaldırılan cetvel.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

G değeri

G değeri

İng. G-value

Maddeye aktarılan enerjinin oluşturduğu özgül molekül iyon sayısı N’nin, enerji değeri ED’ye bölümü (G).

Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü

G etmeni

G etmeni

İng. g-factor

bk. genel yetenek.

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

 1974

g j kekeliği

g j kekeliği

Fr. İotacisme

Tıp Terimleri Kılavuzu

G o kümesi

G o kümesi

İng. G&set

Bir ilingesel uzayda, açık kümelerin sayılabilir sayıda olanının kesişimi.

Matematik Terimleri Sözlüğü

 1983

G proteini

G proteini

İng. G protein

Hücre zarında sinyal iletimi sırasında guanozin trifosfatın hidrolizi ile ikinci haberci moleküllerin (Ca+2, cAMP, cGMP, inozitol 1,4,5 trifosfat, 1,2 diaslgliserol vb.) ve iyon kanalları şeklinde görev yapan proteinlerin (adenilat siklaz, fosfolipaz C vb.) faaliyete geçmesi ya da faaliyetinin durdurulmasında görev yapan, çeşitli hormon, nörotransmitter madde reseptörleri ile bağlantılı, heterodimerik bir protein.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

 1998

"G proteini" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

G vitamini

G vitamini

İng. (İng. vitamin G

Riboflavin.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

G yetki belgesi

G yetki belgesi

İng. G certificate of authorization

Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilen belge.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

G+C oranı

G+C oranı

İng. G+C proportion

Her canlı türünde DNA veya RNA'daki toplam nükleik asit içinde sabit olan guanin (G) ve sitozin (C) oranı.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

g, G

g, G

1. Türk alfabesinin sekizinci sırasında yer alan ve Ge adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümlülerini gösterir. 2. müz. Nota işaretlerini harflerle gösterme yönteminde sol sesini bildirir.

Güncel Türkçe Sözlük

"g, G" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

G-77

G-77

bk. Grup 77

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

g-evrik

g-evrik

İng. g-inverse

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü

g-istatistiği

g-istatistiği

İng. g-statistics

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü

g-katsayısı

g-katsayısı

İng. g-factor

İzgelerde ölçülüp nicemle açıklanabilen, dönermıknatıslık kolcuğunun nicemsiz kıvılmıknatıslıktan çıkan değere oranı.

Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

 1978

g-örneklemdeğerleri

g-örneklemdeğerleri

İng. g-statistics

Gama katsayılarının örneklemden elde edilen değerleri.

İstatistik Terimleri Sözlüğü

 1983

G/Ç

G/Ç

bk. giriş/çıkış

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

G0

G0

bk. interfaz

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

 1998

G1

G1

bk. interfaz

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

 1998

G10

G10

İng. The Group of Ten

Uluslararası iktisadi, parasal ve finansal sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak amacıyla Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İsveç, İngiltere ve ABD’nin 1962 yılında oluşturduğu daha sonra İsviçre’nin katılımıyla ülke sayısı on bire ulaşmasına karşılık aynı adla anılmaya devam edilen sanayileşmiş ülkeler topluluğu.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

G15

G15

İng. The Group of Fifteen

Üye ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek, Dünya Ticaret Örgütü ve G7 gibi uluslararası gruplara üyeleri adına görüş bildirmek amacıyla Cezayir, Arjantin, Brezilya, Şili, Mısır, Hindistan, Endonezya, Jamaika, Kenya Nijerya, Malezya, Meksiko, Peru, Senegal Sri Lanka, Venezüella ve Zimbabve gibi on yedi gelişmekte olan ülkenin oluşturduğu örgüt.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

G2

G2

bk. interfaz

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

 1998

G20

G20

İng. Group of twenty

G22 ve G33 toplantılarında dünya ekonomisinin krizlerden etkilenebilirliğini azaltmaya yönelik önerilerin ardından bunları hayata geçirebilmek ve grup üyeleri arasında düzenli bir iletişimi kurumsallaştırabilmek amacıyla uluslararası danışma forumu olarak 1999 yılında, Arjantin, Avusturalya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri’nden oluşan 19 ülke ile Avrupa Birliği’ni temsilen Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Konseyi dönem başkanının katılımıyla oluşturulan topluluk. G20 toplantılarına 19 ülkenin maliye bakanı ve merkez bankası başkanları ile Dünya Bankası başkanı ve Uluslararası Para Fonu’nun genel sekreteri, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun Uluslararası Para ve Finansal Komitesi ile Kalkınma Komitesi başkanları katılmaktadır.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

G24

G24

İng. The Intergovernmental Group of Twenty-Four, Group of Twenty-Four, Group of 24

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmanın finansmanı ve parasal konularda işbirliği yapmak amacıyla 1971 yılında Afrika, Latin Amerika ve Karayipler ile Asya ve Avrupanın gelişmekte olan ülkelerinin bir araya gelerek oluşturdukları hükümetler ararası grup.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

G3

G3

İng. The Group of Three

1. Amerika Birleşik Devletleri, Avro Alanı ve Japonya’dan oluşan ileri düzeyde sanayileşmiş ülkeler grubu. 2. Kolombiya, Venezüela ve Meksika’nın aralarında oluşturdukları 1995 yılında oluşturulan ve 2006 yılında Venezüela’nın ayrıldığı serbest ticaret bölgesi.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

G30

G30

İng. The Group of Thirty

İktisadi ve mali sorunlarla ilgili olarak kamu ve özel kesimlerce alınan kararların sonuçlarını incelemek ve bunlar üzerine derinlemesine çözümlemeler yapmak, dünya mali kesiminin etkinliğini geliştirmek ve varolan riskleri azaltmak amacıyla ölçünler geliştiren, özel ve kamu kesimi temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan dünya mali kesiminin tanınmış katılımcıları tarafından 1978 yılında kurulan sivil toplum örgütü.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

G5

G5

İng. The Group of Five

Uluslarararası ticaret ve para konularında işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD’den oluşan ülkeler topluluğu. krş. G7, G8

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

G7

G7

İng. The Group of Seven

Kendi aralarındaki işbirliğini; dünya para ve ticaret sistemlerinin işleyişini geliştirmek; uluslararası uyuşmazlıkları çözme ve önlemedeki kapasitesini güçlendirerek Birleşmiş Milletleri yeniden canlandırmak için işbirliği yapmak amacıyla, 1975 yılında ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, İtalya ve Kanada’nın oluşturduğu sanayileşmiş ülkeler topluluğu. krş. G5, G8

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004