iPhone uygulamamız yayında!

Android uygulamamız yayında!

Araçlar sayfası yayında! Yardımcılar, şifreleyiciler, çeviriciler ve web siteniz için ücretsiz araçlar!

Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?

Türkçe Heceleyici'yi denediniz mi?

Türkçe Karakter Temizleyici'yi denediniz mi?

Bizi Twitter'dan takip edin

M bandı

M bandı

İng. m- band

Sarkomerde bir bölge, H bandının merkezinde, miyozin filamanlarının birbirine bağlandığı yer.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

M cetveli

M cetveli

Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde pansiyon ücretlerini gösteren cetvel.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

m çizgisi

m çizgisi

İng. long dash

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

M değişkenleri

M değişkenleri

İng. M variables

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü

M hücreleri

M hücreleri

İng. M cells

İnce bağırsaklarda lenf foliküllerinin bulundukları yerlerde, yüksek prizmatik yüzey epitelleri arasında elektron mikroskobunda koyu gözlenen ve az sayıda mikrovillus bulunan zar benzeri hücre, membranöz hücreler. Luminal yüzeyden aldıkları antijenleri dar olan sitoplazmalarından geçirerek parçalı olan bazal zardan bağ dokudaki lenfositlere ileterek Ig A yapımını gerçekleştirirler.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

m koloni tipi

m koloni tipi

İng. m colony form

Kapsül veya mukoid salgı oluşturan mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, özeye değdirilince iplik gibi uzama görülen koloni tipi.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

m protein

m protein

İng. m protein

A grubu streptokokların konak hücrelere tutunmasını sağlayan yüzey proteinleri.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

"m protein" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

M sınaması

M sınaması

İng. M test

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü

M tahmincisi

M tahmincisi

İng. M estimator

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü

m, M

m, M

Türk alfabesinin on altıncı sırasında yer alan ve Me adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından genizsil çift dudak ünsüzünü gösterir.

Güncel Türkçe Sözlük

"m, M" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

M-GARCH süreci

M-GARCH süreci

İng. M-GARCH process

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü

m-inci mertebeden aritmetik dizi

m-inci mertebeden aritmetik dizi

İng. arithmetic sequence of the m-th order

(...)

Matematik Terimleri Sözlüğü

 2000

m-inci mertebeden aritmetik seri

m-inci mertebeden aritmetik seri

İng. arithmetic series of the m-th order

m-inci mertebeden aritmetik dizinin terimlerinden oluşturulmuş seri.

Matematik Terimleri Sözlüğü

 2000

m-mod görüntü

m-mod görüntü

İng. motion mode

Ultrasonografide, incelenen bölgeden yayılan ekoların, hareketli ve zaman ayarlı bir grafiğe dönüştürülerek kaydedilmesi. Sık olarak kardiyolojide kullanılır.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

m.s.

m.s.

Yazarın ilk, orjinal metni; üzerinde düzeltmeler yapılmış, temize çekilmemiş nüshası. "Manuscript" Kısaltma, (bk. manuskript.)

Tiyatro Terimleri Sözlüğü

 1966

M/E oranı

M/E oranı

İng. M:E ratio

Miyeloid/eritroit oranı.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

M0

M0

İng. M0, physical currency, money supply in the narrower sense

Bir ekonomide dolaşımdaki paraya bankalardaki nakit paranın eklenmesiyle bulunan parasal büyüklük.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

M1

M1

İng. M1, money supply in the narrower sense

Dar anlamdaki para sunumunun simgesi olup dolaşımdaki para ile toplam vadesiz mevduattan oluşan parasal büyüklük. Türkiye’de yabancı para cinsinden vadesiz mevduatlar 2007 yılından itibaren M1 para tanımına katılmıştır.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

M2

M2

İng. M2, money supply in the broader sense

Geniş anlamda para sunumlarından birinin simgesi olup M1’e toplam vadeli mevduatın eklenmesiyle bulunan parasal büyüklük. Türkiye’de yabancı para cinsinden vadeli mevduatlar 2007 yılından itibaren M2 para tanımına katılmıştır.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

M2Y

M2Y

İng. M2Y, money supply in the broader sense

Geniş anlamda para sunumlarından birinin simgesi olup M2’ye döviz tevdiat hesaplarının eklenmesiyle bulunan parasal büyüklük. Türkiye’de 2007 yılından itibaren vadesiz döviz tevdiat hesapları M1, vadeli döviz tevdiat hesapları M2 tanımı kapsamına alınmış ve M2Y tanımı kaldırılmıştır.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

M3

M3

İng. M3, money supply in the broader sense

Geniş anlamda para sunumlarından birinin simgesi olup M2’ye repo ve para piyasası fonlarının (B tipi likit fonlar) eklenmesiyle bulunan parasal büyüklük.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

M3Y

M3Y

İng. M3Y

Geniş anlamda para sunumlarından birinin simgesi olup M3’e döviz tevdiat hesaplarının eklenmesiyle bulunan parasal büyüklük. Türkiye’de 2007 yılından itibaren vadesiz döviz tevdiat hesapları M1, vadeli döviz tevdiat hesapları M2 tanımı kapsamına alınmış ve M3Y tanımı kaldırılmıştır.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

ma

ma

İşte.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

"ma" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

ma tahtası

ma tahtası

Derilerdeki damarları temizlemekte kullanılan araç. (*Bor -Niğde)

Zanaat Terimleri Sözlüğü

 1976

mâ-lezîme

mâ-lezîme

gereç.

Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

 1966

mâ-melek

mâ-melek

varlık, malvarlığı, varı yoğu.

Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

 1966

maabbet

maabbet

Muhabbet

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

maacik

maacik

Çocuk dilinde koyun ve keçi yavrusu.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

maada

maada

Ar. m¥¤ad¥

zf. (ma:da:) esk. -den başka, gayrı: “Karakol Cemiyeti'nin de İstanbul'dan maada, Bursa havalisinde de faaliyette bulunduğu anlaşıldı.” -Atatürk.

Güncel Türkçe Sözlük

maadünüs

maadünüs

Maydanoz.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü