iPhone uygulamamız yayında!

Android uygulamamız yayında!

Araçlar sayfası yayında! Yardımcılar, şifreleyiciler, çeviriciler ve web siteniz için ücretsiz araçlar!

Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?Bulmaca Yardımcısı'nı denediniz mi?

Türkçe Heceleyici'yi denediniz mi?

Türkçe Karakter Temizleyici'yi denediniz mi?

Bizi Twitter'dan takip edin

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu

İng. Capital Markets Board, Stock Exchange Commission, Securities and Exchange Commissions

1. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve yatırımcıların hak ve çıkarlarının korunmasını sağlamak amacıyla kurulan düzenleyici ve denetleyici kurum. 2. (Capital Markets Board of Turkey) Türkiye’de sermaye piyasasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulan kurum.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye riski

sermaye riski

İng. capital risk

Bir borç verme işleminde borç verilen miktarın vade sonunda daha az olarak geri alınma riski.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye stoku

sermaye stoku

İng. capital stock

Belirli bir anda bir firma, sanayi veya ülkenin sahip olduğu toplam fiziki sermaye miktarı.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye şirketi

sermaye şirketi

İng. stock companies

Ortaklarının alacaklılara karşı sermaye payları kadar sorumlu olduğu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, anonim şirket ve limited şirketten oluşan bir şirket türü. Krş. şahıs şirketi

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye tasarruf edici teknik

sermaye tasarruf edici teknik

İng. capital - saving technique

Veri teknoloji ve aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalma koşuluyla, faizlerin ücretlere göre yükselmesi nedeniyle, bir ürünün üretiminde sermayenin yerine emeğin kullanılması.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme

sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme

İng. capital saving technological change

Faktör fiyat oranları sabitken, emeğin verimliliğini sermayenin verimliliğine göre daha çok artırdığı için, sermaye yerine emek kullanımını özendiren teknolojik gelişme.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye tayınlaması

sermaye tayınlaması

İng. capital rationing

1. Bir firmanın, üstleneceği yeni yatırım ve projeleri sınırlandırması. 2. Firmanın aşırı kapasiteyle çalışması durumunda yatırımını sınırlandırması.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye temerküzü

sermaye temerküzü

bk. sermayenin yoğunlaşması

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye üstesi

sermaye üstesi

bk. çıkarım primi

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye varlıkları fiyatlama modeli

sermaye varlıkları fiyatlama modeli

bk. sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli

sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli

İng. capital asset pricing model

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü

"sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

sermaye varlıkları fiyatlandırma modelisermaye varlıkları fiyatlandırma modeli

sermaye varlıkları fiyatlandırma modelisermaye varlıkları fiyatlandırma modeli

İng. capital asset pricing model

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü

"sermaye varlıkları fiyatlandırma modelisermaye varlıkları fiyatlandırma modeli" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

sermaye vergisi

sermaye vergisi

İng. capital tax, capital levy

Sermaye ve mülk üzerinden alınan bir tür servet vergisi.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye yapısı

sermaye yapısı

İng. capital structure

Firmanın özkaynak ve yabancı kaynak bileşimi.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye yapmak (veya etmek)

sermaye yapmak (veya etmek)

iş yeri açmak için gereken parayı sağlamak: “Üç yüz lirayı alırlarsa bunun yüz lirasını çocuğa sermaye yapacaktı.” -H. E. Adıvar.

Güncel Türkçe Sözlük

sermaye yatırımları

sermaye yatırımları

bk. sermaye harcamaları

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye yeterliliği

sermaye yeterliliği

İng. capital adequacy

1. Bankanın sermayesinin aktiflerine oranı. 2. Bir bankanın, mudilerinin ve diğer borç verenlerin fon gereksinimlerini karşılayabilme gücü.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye yoğun mal

sermaye yoğun mal

İng. capital intensive commodity

Diğer mallara göre, üretiminde sermayenin emekten daha çok kullanıldığı mal, diğer bir deyişle sermaye yoğun teknolojiyle üretilen mal. krş. emek yoğun mal

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye yoğun sanayi

sermaye yoğun sanayi

İng. capital intensive industry

Üretim sürecinde girdi olarak emeğe oranla sermayenin daha fazla kullanıldığı, diğer bir deyişle sermaye yoğun teknolojinin kullanıldığı sanayi. krş. emek yoğun sanayi

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye yoğun teknoloji

sermaye yoğun teknoloji

İng. capital intensive technology

Bir malın üretiminde veya bir kesimde kullanılan sermaye/emek oranının diğer bir malın üretiminde veya diğer bir kesimde kullanılandan daha yüksek olduğu teknoloji. krş. emek yoğun teknoloji

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye yoğunlaşması

sermaye yoğunlaşması

bk. sermayenin yoğunlaşması

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye-hasıla katsayısı

sermaye-hasıla katsayısı

bk. sermaye-hasıla oranı

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye-hasıla oranı

sermaye-hasıla oranı

İng. capital-output ratio

Bir firma, kesim veya ülke için herhangi bir andaki sermaye stokunun toplam hasılaya bölünmesiyle elde edilen katsayı, diğer bir deyişle bir birim hasıla için gerekli sermaye miktarı.

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermaye-yoğun endüstri

sermaye-yoğun endüstri

bk. sermaye yoğun sanayi

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermayeci

sermayeci

a. tic. Anamalcı.

Güncel Türkçe Sözlük

sermayecilik, -ği

sermayecilik, -ği

a. Anamalcılık.

Güncel Türkçe Sözlük

sermayedar

sermayedar

Far. ser + m¥yed¥r

sf. (serma:yedar) ekon. 1. Sermayesi olan. 2. a. Anamalcı.

Güncel Türkçe Sözlük

sermayeden yana teknolojik gelişme

sermayeden yana teknolojik gelişme

bk. emek tasarruf edici teknolojik gelişme

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004

sermayeli

sermayeli

sf. Sermayesi olan.

Güncel Türkçe Sözlük

sermayenin aşınma payı

sermayenin aşınma payı

bk. amortisman

İktisat Terimleri Sözlüğü

 2004